Prova gratis!

Medieanalys & Rådgivning samt Redaktionella tjänster

M-Brain har lång erfarenhet av medieanalys och våra analytiker har under åren arbetat mot i princip alla typer av branscher. Vi är med och driver utvecklingen inom medieanalys som medlem av AMEC. Långt ifrån alla bolag använder medieanalys idag men fler och fler förstår affärsnyttan med en bra rapport som summerar mediebilden. I dagens medielandskap är det viktigare än någonsin att få en översikt och en samlad bild av nuläget för att sätta en korrekt strategi framåt. I det agila arbetssättets era behövs analys för att utföra rätt förändring.

Medieanalys är också en viktig del i effektivt PR arbete och krishantering. Använder du en PR-byrå idag kan vi hjälpa dig med en oberoende medieanalys av genomslaget. En rapport som ger dig trygghet när du internt skall förankra ditt arbete. Arbetar du idag på en PR-byrå kan vi hjälpa er att visualisera effekten av ert arbete för er kund som oberoende part. En tjänst som ofta signalerar trygghet för kunden.

M-Brain har en duktig redaktion som kan sammanställa nyhetsbrev med en manuellt granskad rapport. Ett komplement till de automatiska nyhetsbrev som våra portaler levererar. Det kan handla om ledningsgrupps rapporter för extremt medieutsatta organisationer eller mycket specifika ämnesbevakningar som fortfarande kräver ett mänskligt urval.

Med vår organisation kan vi stötta dig i ditt arbete med omvärldsbevakning och kommunikation helt utifrån dina önskemål. Lösningarna skräddarsys efter dina behov och du kan få hjälp på olika nivåer, från att sammanställa kvalitativa nyhetsbrev, personligt nyhetslarm, uppsättning av sökordsprofiler, till kvalificerad rådgivning.

Mätning av redaktionella och sociala medier

Branschens mest beprövade metod

Redaktionellt stöd med nyhetsbrev och nyhetslarm

Stöd med målsättning och utvärdering

Kvalitativ analys av PR och kommunikation

Tjänsterna skräddarsys efter dina behov

Nästa: Teknologi

Läs mer